Hotline : 1900-0126 Email : hotro@khohangtong.vn

Thiết bị và dịch vụ Y tế

NHỔ RĂNG

NHỔ RĂNG

2,000,000 đ

ĐIỀU TRỊ TỦY

ĐIỀU TRỊ TỦY

1,500,000 đ

CẠO VÔI RĂNG

CẠO VÔI RĂNG

300,000 đ

Tẩy trắng răng

Tẩy trắng răng

1,000,000 đ

Sứ zicorinia

Sứ zicorinia

3,000,000 đ

RĂNG THÁO LẮP

RĂNG THÁO LẮP

1,000,000 đ

NIỀNG RĂNG

NIỀNG RĂNG

1,000,000 đ

RĂNG THÁO LẮP

RĂNG THÁO LẮP

1,000,000 đ

Sứ zicorinia

Sứ zicorinia

3,000,000 đ

Tẩy trắng răng

Tẩy trắng răng

1,000,000 đ

CẠO VÔI RĂNG

CẠO VÔI RĂNG

300,000 đ

ĐIỀU TRỊ TỦY

ĐIỀU TRỊ TỦY

1,500,000 đ

NHỔ RĂNG

NHỔ RĂNG

2,000,000 đ

NIỀNG RĂNG

NIỀNG RĂNG

1,000,000 đ

Facebook