Combo Bút ký Triệu $ Form 2 (thân cong) - Thiết kế riêng

19,580,000 đ


- Ngọc trai nước ngọt 11.0 mm
- Vỏ trai biển
- Kèm đế cắm bút
- Ruột bút Cross
- Bảo hành 10 năm
  • 100