Giới thiệu

Mang đến cho bạn kho hàng tiêu dùng thông minh, mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất.


Giới thiệu

Giới thiệu Kho hàng Tổng

 

Hệ thống tiêu dùng thông minh "Kho Hàng tổng" trực thuộc Công Ty cổ phần Điện Tử Kinh Tế Việt Nam - Vinagroups. Chúng tôi mang đến cơ hội tiêu dùng thông minh cho tất các mọi người.

Trang bị cho tất cả người tham gia Webiste thông minh vừa làm Profile cá nhân vừa làm công cụ tiêu dùng thông minh, mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất.

Trang bị cho nhà sản xuất cung cấp nguồn hàng công cụ xây dựng đội ngũ hàng trăm CTV bán hàng, tạo nên mạng lưới tiếp thị liên kết bền vững, tốn rất ít chi phí Marketing.

Sự khác biệt của Kho Hàng Tổng

 

Công ty sản xuất, nhà phân phối chỉ phải trích chiết khấu cho người bán hàng khi họ bán hàng thành công sản phẩm, dịch vụ của nhà sản xuất, nhà phân phối. Ngoài ra họ sẽ không phải mất bất cứ một chi phí nào mà lợi ích từ việc quảng cáo, truyền thông thương hiệu, sản phẩm của mình đến với cộng đồng là vô cùng to lớn.

Người tiêu dùng thông minh sẽ không phải đầu tư bất cứ một chi phí nào và họ sẽ được sở hữu một kho hàng đa dạng, phong phú để tiêu dùng hoặc bán hàng kiếm thêm thu nhập.

 

Facebook